Türk Geriatri Derneği Basın Bildirisi-Ulusal Yaşlılara Saygı Haftası