Türk Geriatri Derneği Coronavirüs konusunda açıklama